fbpx Privacybeleid Meubelen Theo NV | Meubelen Theo & Junior

Privacybeleid Meubelen Theo NV

U bent hier

Dit is het Privacybeleid van Meubelen Theo en Meubelen Theo Junior, beide vestigingseenheden van Meubelen Theo NV, Steenweg op Merchtem 23, 1745 Opwijk (ondernemingsnummer 0414.784.173). Meubelen Theo is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegeven in de zin van de Belgische en Europese Privacywetgeving, met inbegrip van de Gegevensbeschermingsverordening 2016/679.
Meubelen Theo zal uw persoonsgegevens steeds zorgvuldig behandelen en beveiligen. In dit document leggen wij verder uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen en wat wij hiermee doen. De meest recente versie van dit Privacybeleid is steeds beschikbaar op onze website en in onze winkels.

 1. Gegevens die wij van u verzamelen en waarvoor wij deze gegevens gebruiken
  In het kader van de aanbieding, de verkoop, de levering en de opvolging na-verkoop van de goederen die wij in onze twee winkels en via een web shop aanbieden (kleine en grote meubels, tapijten, decoratievoorwerpen, enz.), verzamelen wij bepaalde gegevens. Wij verzamelen deze gegevens rechtstreeks van onze klanten wanneer zij onze winkels of onze website of web shop bezoeken, of van personen die deelnemen aan een tombola of wedstrijd die we organiseren. Soms voegen we ook gegevens van publieke bronnen toe (Belgisch Staatsblad, de KBO, Graydon, beslagberichten, enz.).
  Daarnaast, verzamelen wij ook de naam en contactgegevens van vertegenwoordigers of contactpersonen bij onze leveranciers, in het kader van onze commerciële relatie met hun werkgever.
  Telkens wanneer bepaalde informatie verplicht in te vullen is, en andere informatie slechts optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven met een “*”.

  Doeleinde(n): Uitvoering van bestellingen en leveringen en dienstverlening na-verkoop
  Gegevens: Naam, voornaam, telefoonnummer en adres, BTW nummer voor professionele klanten, e-mail adres of faxnummer, gegevens van uw aankopen

  Doeleinde(n): Facturatie en boekhouding
  Gegevens: Naam, voornaam, adres, BTW nummer voor professionele klanten, gegevens van uw aankopen, uw bankrekeningnummer, overzicht van uw betalingen en nog openstaande bedragen

  Doeleinde(n): Organisatie van tombola en wedstrijden
  Gegevens: Naam en contactgegevens

  Doeleinde(n): Invordering van facturen en geschillen
  Gegevens: Naam, voornaam, telefoonnummer en adres, BTW nummer voor professionele klanten, e-mail adres of fax-nummer, gegevens uit publieke bronnen, gegevens van uw aankopen, uw bankrekeningnummer, overzicht van uw betalingen en nog openstaande bedragen

  Doeleinde(n): Antwoorden op vragen gesteld via contactformulier op onze website
  Gegevens: Naam, e-mail adres, woonplaats, telefoonnummer (optioneel) en de inhoud van uw bericht

  Doeleinde(n): Versturen van elektronische nieuwsbrief (voor zover u zich hierop heeft ingeschreven)
  Gegevens: Naam en e-mail adres

  Doeleinde(n): Leveranciersbeheer
  Gegevens: Naam en contactgegevens van vertegenwoordigers, agenten of andere contactpersonen bij leveranciers

  Wij beschikken hiervoor steeds over een geldige rechtsgrond. In de meeste gevallen is dit een contractuele grondslag (namelijk ons contract met klanten of leveranciers) of gebaseerd op onze rechtmatige belangen om als commerciële onderneming aan prospectie, klantenbinding en leveranciersbeheer te doen.
  Voor het versturen van onze elektronische nieuwsbrief zullen we evenwel eerst uw toestemming vragen. Enkel wanneer u zich zelf heeft ingeschreven om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen, zullen wij u in onze mailinglijst opnemen. U kan zicht natuurlijk op elk moment gratis opnieuw uitschrijven hiervan, door op de link in de nieuwsbrief te klikken of door ons dit op een andere manier te laten weten.

 2. Wij delen uw persoonsgegevens uitzonderlijk met derde partijen

  Normaalgezien delen wij uw gegevens niet met anderen, behalve in de volgende gevallen:

  • Wanneer een dienstverlener van ons (in het bijzonder onze IT dienstverleners), die als ‘verwerker’ voor ons optreedt, toegang krijgt tot uw gegevens.
  • Wanneer onze boekhouder of advocaat uw gegevens nodig heeft om zijn opdracht te vervullen.
  • Wanneer de politiediensten of het gerecht indien hiertoe een wettelijk recht hebben en ons hierom verzoeken.

  Uw persoonsgegevens en uw profiel worden niet verkocht of verhuurd aan derde partijen of dorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.

 3. Wij bewaren uw persoonsgegevens op een veilige manier
  Wij bewaren uw persoonsgegevens in een databank en op onze lokale computers. De databank wordt gehost in een veilig datacenter in België. Alle verbindingen met onze website zijn versleuteld en gebeuren via een veilige verbinding. Ook onze computersystemen worden beveiligd.

  Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden in dit document opgesomd en voor zo lang deze documenten wettelijk verplicht moeten worden bijgehouden, of voor zover zij nodig zijn om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil).

  Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering en opvolging van bestelling zullen in ieder geval worden bijgehouden tot 10 jaar na de verkoop. Voor onze elektronische nieuwsbrief zullen uw contactgegevens gebruikt worden totdat zij niet langer juist of actief zijn, of wanneer u beslist om zich uit te schrijven van onze nieuwsbrief.

  Nadien is het wel mogelijk dat zij nog steeds terug te vinden zijn in onze back-ups of archieven, maar zij zullen niet langer actief in een bestand worden verwerkt.

 4. De wettelijke rechten die u heeft
  Wanneer wij gegevens van u verzamelen, heeft u steeds een recht op informatie en inzage van uw gegevens, een recht om uw gegevens te laten verbeteren of verwijderen, om ons gebruik van uw gegevens te beperken, om bezwaar in te dienen (bijv. tegen het verder ontvangen van nieuwsbrieven), en om uw persoonsgegevens te doen overdragen. Ook heeft u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

  Deze rechten zijn wel niet absoluut en kunnen enkel binnen de wettelijk voorziene grenzen worden uitgeoefend. Voor meer informatie over uw rechten, en de omstandigheden waarin u ze kan uitoefenen, kan u ook de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen. U kan deze rechten in principe gratis uitoefenen, tenzij bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken (dan kunnen wij een redelijke administratieve kost aanrekenen).

 5. Contact en verdere vragen
  Indien u vragen of bedenkingen zou hebben over dit Privacybeleid, kan u ons steeds in de winkel, per post, per telefoon (052/35.62.44 (Meubelen Theo) / 052/35.18.15 (Theo Junior)), per e-mail (meubelentheo@skynet.be / info@theojunior.be), of via het contactformulier op onze website contacteren. Wij proberen steeds zo snel mogelijk op uw vragen te antwoorden.